For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Vestafjell

"Vi bygger verdier"

Arna Bydelspark

1

Vestafjell AS er nå inne i en ny fase av konsernets historie når vi nå har fusjonert Vestafjell AS og Bøe & Lepsøy Utbygging AS der sistnevnte som overtakende selskap. Begge selskapene har samme hovedaksjonærer. Vestafjell AS er gruppens entreprenørselskap mens Bøe & Lepsøy Utbygging AS er gruppens selskap innen eiendomsutvikling. Etter fusjonen vil Bøe & Lepsøy Utbygging AS skifte navn til Vestafjell AS.


«Administrerende direktør Raymond Tuv er glad på selskapets, de ansatte og våre kunders vegne når vi nå etter flere måneders hardt arbeid er i mål med fusjonen. Det har vært en krevende prosess der alle har dratt i samme retning for å få dette til. Det vil nok gå noe tid før alt er sømløst opp mot våre kunder og samarbeidspartnere, men det aller meste er nå på plass sier Raymond Tuv»
Vestafjell AS vil etter fusjonen ha en forventet omsetning for 2021 på NOK 160 mill. innen entreprenørtjenester samt en tomtebank som over tid vil gi i størrelsesorden 165 boenheter.
Ved å slå sammen de to virksomhetene under ledelse av Raymond Tuv i ett felles selskap vil gruppen kunne satse enda tyngre på både entreprenørvirksomheten og utvikling av nye tomteområder. Sammenslåingen vil ha positiv effekt på både lønnsomhet og soliditet.

 

• Fusjonen vil ikke ha innvirkning på pågående prosjektportefølje, inngåtte avtaler og kontrakter.
• Dere vil fortsatt se og møte de samme menneskene som før
• Styrket soliditet vil gi selskapet anledning til å delta på større og mer komplekse prosjekter.

 

«Raymond Tuv forteller at vi med fusjonen vil øke selskapets konkurransekraft der kunden står i sentrum. Vi har som ambisjon om å bli en foretrukket leverandør hos våre kunder, og gjennom god prosjektutvikling og prosjektgjennomføring vise at vi kan utgjøre en forskjell i det enkelte prosjekt. Vi må være villig til å gå nye veier for å oppnå suksess, og jeg ser frem til en reise der vi skal flytte grenser for økt verdiskapning avslutter Raymond Tuv»