Bilde av et fotavtrykk i skogen.

Bærekraft

Vestafjell AS sin visjon er «Vi bygger verdier». Vår hensikt er å skape varige verdier gjennom å gi bærekraftige bidrag til verdiskapningen i Bergensregionen. Bærekraft er mer enn klima og verden er enig gjennom FN sine bærekraftsmål.

Selskapets fotavtrykk gjennom våre aktiviteter er alle påvirket av FN sine bærekraftsmål. Derfor har vi gjennom forankring i vår forretningsplan økende bevissthet på hva dette innebærer for våre kunder, leverandører, ansatte og eiere. Vår tydelige posisjon innenfor bærekraft er å være en utfordrer til de største i miljøene i vår bransje der vi innenfor flere områder allerede nå har tatt en tydelig posisjon.

Den største delen av klimagassutslippene avgjøres i designfasen av et bygg, eiendom og anleggsprosjekt. Samtidig er mer en halvparten av klimagassutslippene relatert til materialhåndtering. Våre bidrag og fokusområder ligger i tidlig involvering der tekniske løsninger, sirkularitet og materialvalg utfordres sammen med planverk og tilrettelegging for bærekraftig og effektiv produksjon.  

Gjennom vår visjon og verdier i definisjon og praksis vil vi bidra til at våre kunders interesser blir ivaretatt til den bærekraft standarden som avtales i samspill.

Fremtiden bygges nå