Bygg

Bygg

Vestafjell utfører små og store oppdrag, fra mindre fritidsboliger, til større leilighetskompleks, næringsbygg og offentlige bygg. Nybygg eller rehabilitering. Oppdrag utføres som totalentreprise eller som delt entreprise.

Siden 1939 har Vestafjell utført prosjekter i Bergensregionen, og i dag består bygg-avdelingen av høyt kompetente ingeniører, byggmestere, fagarbeidere og lærlinger. Avdeling for bygg har ca. 35 ansatte.

Videre kan det nevnes at Vestafjell er en opplæringsbedrift, har tariffavtale, LEAN-sertifisert og har nødvendige sentralgodkjenninger.

Bærekraft og det grønne skifte er stadig i fokus på våre prosjekt. Omfang spenner seg fra valg av materiell- og energiløsninger på ferdig bygg, til hvordan driften på byggeplass håndteres med valg av montasje-, verktøy- og maskinløsninger.

Gjennom tidligere prosjekt har vi erfart fordelene av samspill både mot kunde så vel som mot andre entreprenører. Kostnadsbesparende tiltak, fornuftige og mer optimale løsninger i prosjektet har vært utfallet av denne prosessen. Med dette som bakgrunn, tar vi med oss fordelene av samspill inn i nye prosjekt.

Når du velger Vestafjell for utførelse av ditt prosjekt, er vårt mål å ivareta deg som kunde underveis gjennom hele prosjektet. Dette gjør vi gjennom tett oppfølging og god kommunikasjon. Vår visjon er «Vi bygger verdier».

Avdelingen vår er under stadig utvikling og vi er alltid klar for nye spennende prosjekter.

Ansvarlig leder

Ole Bergmann

Ole Bergmann

Prosjektsjef

Telefon ikon
928 11 959
E-post ikon
ole.bergmann@vestafjell.no

Prosjekter

Fremtiden bygges nå