Eiendom

Eiendom

Vi som byggherre og ansvarlig utvikler av eiendom er opptatt av at våre kunder blir ivaretatt profesjonelt i forbindelse med tomteakkvisisjon, prosjektutvikling, samarbeidsprosjekter (JV) og eiendomstransaksjoner. Våre kjerneverdier - ærlighet, samspill, profesjonell og kvalitet brukes aktivt i definisjon og praksis til å drive eiendommene fra regulering til ferdig overlevert prosjekt.

Vestafjell sin visjon er «Vi bygger verdier». Forretningsområdet «Eiendom» er underlagt selskapets forretningsplan og skal bidra til verdiskaping i den regionen selskapet er en del av gjennom sunne verdier.

Vi ser prosjektmuligheter i bynære og landlige strøk, vi ser prosjektmuligheter der andre ser begrensninger, vi ser muligheter i fremtidsrettede gjennomføringsmodeller der hensynet til klima og miljø innlemmes alt mennesker gjør. Gjennom samspill med selskapets forretningsområder, bygg og anlegg søker vi rett kompetanse internt og eksternt for å sikre at dine verdier er i trygge hender.

Vår tydelige ambisjon som byggherre er å utfordre fagmiljøer og være en bidragsyter til gode tekniske løsninger, sirkularitet og valg av produkter. I neste fase en forventning til entreprenører og leverandører om bruk av fremtidsrettet prosjekt og gjennomføringsmetodikk herunder tydelig prosjektmodell og LEAN sertifisering.

Ansvarlig leder

Annelene Herland Aase

Annelene Herland Aase

Prosjektsjef

Telefon ikon
922 22 026
E-post ikon
annelene@vestafjell.no

Prosjekter

Fremtiden bygges nå