Arna Bydelspark

Arna Bydelspark

I Arna har vi bygget Arna Bydelspark for Bergen Kommune V/ Bymiljøetaten. Et område på ca 20 mål, er forvandlet fra myr og gammel fylling til et flott anlegg. Med nyetablerte vannspeil som har flere funksjoner.

Kastfelt for friidrett, med tilløpsfelt. Våtmarkspark med åpne vannspeil som skal ivareta dyrelivet. Park med broer, stier, undringssted  og en paviljong for rekreasjon. Samt aktivitetsdel med klatreløype, Bocciabane, karusell, vannrenne og flere andre elementer.

Arbeidet var spesielt og utfordrende grunnet dårlige grunnforhold med ca 18 meter dyp myr. Idrettsanlegg i drift like ved og stor aktivitet i område med barnehager, skole, eldresenter, sykehjem, butikker etc. med mange myke trafikanter.

Våre dyktige ansatte har i god dialog med byggherre utført dette prosjektet på en utmerket måte, uten skader og uten negativ påvirkning på ytre miljø.

Det er utført i generalentreprise, med samspill. Noe som gjorde at oppdraget ble løst på en veldig god måte.

Utførelsen har følgende hovedelementer:

Ca. 25 000m3 løsmasse kjørt ut.

6000 m2 stort kastefelt etablert.

10 000 m2 med våtmarkspark og ca 3000 m2 med aktivitetsområde.

Betongrør ø 1000 gjennom eksisterende veg nord for parken.

Bruk av eksisterende vegetasjon og trær i våtmarkspark.

Murer og betongstein i parken.

400 meter med gjerde rundt og i parken.

Vannspeil og sluser i forskjellige nivå og etablering av vannrenne.

16 meter lange trepeler for fundamentering av broer.

Idrettslys og parkbelysning.

Levering av klatreløype og flere plassbygde installasjoner.

Etablering av grøntanlegg med plantefelt.

Massene og er kortreist og er transportert så kort som mulig, benyttet lokale firma.

  • Løsmasser er kjørt til Arna Jordsortering
  • Knuste masser hentet fra NCC Arna
  • Sand fra den gamle gressbanen i idrettsparken hentet på lokalt lager.
  • Transport Haugen transport

Det er også brukt flere lokale underentreprenører på prosjektet, noe som er bra for lokalmiljøet på flere måter.

  • Betongleveranse OH Betong
  • Asfalt og Maskin, asfaltering
  • Jans Hage, (Hylkje) anleggsgartnerarbeid,
  • Limtre levert fra Holmefjord
  • Trevirke og festemateriell fra XL Bygg Arna.
Pil som peker til venstre
Forrige
Pil som peker til høyre
Neste
Arna Bydelspark
Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet
  VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre
Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes
Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Fremtiden bygges nå