Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet

Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet

Utbedring av eksisterende veg til 2 felts veg med fortau og kantstopp for Statens Vegvesen. Rehabilitering av eksisterende VA anlegg for Os Kommune. Ca 2000 m med kabelgrøfter, ca 20000 m2 med bakkeplanering. Tidsrom 2015-2017.

Pil som peker til venstre
Forrige
Pil som peker til høyre
Neste
Arna Bydelspark
Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet
  VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre
Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes
Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Fremtiden bygges nå