Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes var et prosjekt vi utført for Statens Vegvesen i perioden juni 2018 til november 2019.

Prosjektet omfattet bygging av ny rundkjøring ved kryssområdet mellom Bergveien og Fv 287. Nye gang og sykkelveier, støyskjerm mot Credokirken, nye busstopp og etablering av hvileplass for kollektivtrafikk.

Arbeidet har bestått av masseutskifting, grøfting for kabler og rør, flytting av høyspent, tele og fiberkabler. Montering av lysmaster, etablering av rundkjøring, kantsteinsetting, bygging av støyskjerm, montering av busskur og asfaltering.

Det har vert et krevende arbeid med mye gammel infrastruktur i grunnen, stor trafikkmengde og mange myke trafikanter.

Med godt samarbeid mellom entreprenør og byggherre har prosjektet blitt utført på en god måte med et bra resultat.

Pil som peker til venstre
Forrige
Pil som peker til høyre
Neste
Arna Bydelspark
Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet
  VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre
Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes
Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Fremtiden bygges nå