VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre

VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre

I perioden mai -18 til juni -19 har vi for Osterøy Kommune etablert veier/grøfter og grunnarbeid for nytt høydebasseng - pumpestasjon i bratt terreng på Hosanger. Arbeidet med ilandføring har foregått mange steder på øyen og med store avstander mellom. Det er kilometer med grøfter/rør.

Høydebassenget på ca 1000 m3 - levert av Brimer AS.

Betongarbeid - utført av Indrebø og Boge AS.

Mange borehull for ledninger i terreng og ut i sjø - utført av underentrepenør, Vestnorsk Brønnboring AS.

Rørleggerarbeid - utført av VA-Teknikk Vest AS.

Pil som peker til venstre
Forrige
Pil som peker til høyre
Neste
Arna Bydelspark
Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet
  VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre
Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes
Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Fremtiden bygges nå