Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes

Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes

I perioden april 2018 til oktober 2019 har vi for Tysnes Kommune og Tysnes Bolig etablert veg og VA-anlegg til nytt boligfelt ovenfor Våge sentrum. Arbeidet omfatter Nytt veg og VA anlegg til nytt boligfelt. Tomtearbeid til utbyggingstomter for 4-manns-, og 2-mannsboliger, overvannshåndtering,  utvidelse av  kommunal veg med tilhørende fortau, høgspentgrøft til trafo, samt ringledning mot fremtidig ladestasjon for el-ferge og veglysanlegg.

På dette prosjektet har vi utført rørleggerarbeidet selv.

Arbeidet er utført med god hjelp fra våre underleverandører.

 • Boring,sprenging, og transporttjenester er  levert av Runes Maskin AS.
 • Transport og knuste masser er levert av Tysnes Maskin AS og Olav Teigland.
 • Natursteinsmuring er utført i samarbeid med  Lone Maskin AS og Bruntveit Maskin AS.
 • Naturstein er levert av Hardangerskifer AS
 • Rør og rørdeler er levert av Br.Dahl AS, Stord.
 • Betongkummer er levert av Nobi AS
 • Kantstøp og Betongrekkverk er utført av Asfalt & Maskin AS
 • Asfalt er utført av YIT AS avd. Stord i samarbeid med Tertnes Entrepenør.
 • Veglys er levert av Mesta AS
 • Rekkverk er levert av Arvid Gjerde AS
Pil som peker til venstre
Forrige
Pil som peker til høyre
Neste
Arna Bydelspark
Fv 158 Lepsøyvegen, Grindevoll-Blindasundet
 VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre
Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes
Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

Fremtiden bygges nå