For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Vestafjell

Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes

previous
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
next

Rundkjøring Fv 287 Øvre Kråkenes var et prosjekt vi utført for Statens Vegvesen i perioden juni 2018 til november 2019.

 

Prosjektet omfattet bygging av ny rundkjøring ved kryssområdet mellom Bergveien og Fv 287. Nye gang og sykkelveier, støyskjerm mot Credokirken, nye busstopp og etablering av hvileplass for kollektivtrafikk.

Arbeidet har bestått av masseutskifting, grøfting for kabler og rør, flytting av høyspent, tele og fiberkabler. Montering av lysmaster, etablering av rundkjøring, kantsteinsetting, bygging av støyskjerm, montering av busskur og asfaltering.

 

Det har vert et krevende arbeid med mye gammel infrastruktur i grunnen, stor trafikkmengde og mange myke trafikanter.

Med godt samarbeid mellom entreprenør og byggherre har prosjektet blitt utført på en god måte med et bra resultat.