For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Vestafjell

VA-anlegg Hosanger-Raknes-Hamre

previous
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
next

I perioden mai -18 til juni -19 har vi for Osterøy Kommune etablert veier/grøfter og grunnarbeid for nytt høydebasseng - pumpestasjon i bratt terreng på Hosanger. Arbeidet med ilandføring har foregått mange steder på øyen og med store avstander mellom. Det er kilometer med grøfter/rør. 

Høydebassenget på ca 1000 m3 - levert av Brimer AS.

Betongarbeid - utført av Indrebø og Boge AS 

Mange borehull for ledninger i terreng og ut i sjø - utført av underentrepenør, Vestnorsk Brønnboring AS

Rørleggerarbeid - utført av VA-Teknikk Vest AS