For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Vestafjell

Veg- og VA-anlegg, bustadfelt Lande-Kroken, Tysnes

previous
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
next

I perioden april 2018 til oktober 2019 har vi for Tysnes Kommune og Tysnes Bolig etablert veg og VA-anlegg til nytt boligfelt ovenfor Våge sentrum. Arbeidet omfatter Nytt veg og VA anlegg til nytt boligfelt. Tomtearbeid til utbyggingstomter for 4-manns-, og 2-mannsboliger, overvannshåndtering,  utvidelse av  kommunal veg med tilhørende fortau, høgspentgrøft til trafo, samt ringledning mot fremtidig ladestasjon for el-ferge og veglysanlegg.

På dette prosjektet har vi utført rørleggerarbeidet selv.

 

Arbeidet er utført med god hjelp fra våre underleverandører.

 

-  Boring,sprenging, og transporttjenester er  levert av Runes Maskin AS.

-  Transport og knuste masser er levert av Tysnes Maskin AS og Olav Teigland.

-  Natursteinsmuring er utført i samarbeid med  Lone Maskin AS og Bruntveit Maskin AS.

-  Naturstein er levert av Hardangerskifer AS

-  Rør og rørdeler er levert av Br.Dahl AS, Stord.

-  Betongkummer er levert av Nobi AS

-  Kantstøp og Betongrekkverk er utført av Asfalt & Maskin AS

-  Asfalt er utført av YIT AS avd. Stord i samarbeid med Tertnes Entrepenør.

-  Veglys er levert av Mesta AS

-  Rekkverk er levert av Arvid Gjerde AS